Adab Terhadap Al Quran

09.02 |

Ø  Meletakkan Al Quran dengan bagian Al fatihah di atas.
Ø  Jangan membawa Al Quran ke negeri musuh Islam. Ditakutkan Al Quran akan di rusak oleh mereka. (Bukhari,Muslim,Abu Dawud,Ibnu Majah)
Ø  Jangan berdebat dengan Al Quran.  (Baihaqi, Ibnu Majah, Hakim) *Dikhawatirkan ,argumen Al Quran yang diajukan , ditolak oleh lawan bicara kita, berarti secara tidak langsung ia sudah menolak Al Quran. Dan berdebat itu sendiri sangat tidak disukai oleh agama. Bahkan dianjurkan menghindari perdebatan walaupun merasa benar.
Ø  Seseorang yang sudah menghafal Al Quran atau sebagian ayat –ayat nya,janganlah
mengatakan , “Saya lupa ayat ini....” tetapi katakanlah, “Saya dilupakan oleh Allah ayat ini...” (Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad)
Ø  Orang – orang yang tidak boleh memegang Al Quran, ialah:
o   Orang  junub
o   Orang Haid
o   Orang nifas
o   Orang kafir
Ø  Jangan menyelonjorkan kaki ke Al Quran atau menyentuhnya dengan kaki.(Abu Nasir)
Ø  Al Quran tidak boleh dipakai untuk bantal atau alas.(Thabrani, Baihaqi)
Ø  Al Quran tidak boleh dilangkahi.(Ibnu Hajar Asqalani)
Ø  Umar RA. Senang jika melihat orang yang membaca Al Quran memakai baju putih.(Malik)
Ø  Ketika khatam dari tilawah Al Quran disunahkan agar :
o   Menperbanyak takbir dan tahmid.
o   Mengumpulkan keluarga dan doa bersama-sama. (Ibnu Hajar)
http://halaqahquran.blogspot.com/2012/02/adab-terhadap-al-quran.html

0 komentar: